Новини

  Към Facebook

Студентите от четвърти курс от Факултета по педагогика с до 3 невзети изпита, моля да се явят на допълнителна семестриална изпитна сесия в периода 1-10 март 2018 година. В периода 15-30 април могат да положат практически държавен изпит в училищата и детските градини.

Факултет по Педагогика обявява прием на документи за обучение срещу заплащане по следните магистърски програми за летния семестър на учебната 2017/2018 година

Приветствие по повод конкурса за обогатяващо педагогическо взаимодействие „Димитър Кръстев Димитров-Мастера

Годишен доклад за преподавателската и творческата дейност на Факултета по педагогика за втората година (декември 2016-ноември 2017 год.) от мандата 2015- 2019 година

Приети студенти в магистърски програми към Факултет по педагогика

Приветствие на Декана на Факултета по педагогика към студентите-първокурсници

Провеждане държавни изпити и защити на дипломни работи към Факултета по педагогика

Обръщение на декана на Факултета по педагогика към абсолвентите от випуск 2016 година

Студентска научна конференция „Ромска история и култура“, 26-27 април 2017 г.

Лаборатория за наука – 2017

Учебен курс по “Туризъм ориентиране лагерно дело“

• специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“

• специалност „Предучилищна педагогика с чужд език“ и „Начална училищна педагогика с чужд език“
• специалност „Физическо възпитание и спорт“
• специалност „Специална педагогика“
• специалност „Педагогика и образователен мениджмънт“
• специалност „Социална педагогика“

График за провеждане на държавните изпити през  февруарската  държавна сесия на 2017 година

Курс по Ски 2017

 Конспекти за държавни изпити ОКС – магистри

 Конспекти за държавни изпити ОКС – бакалаври

 

 

 

 

Коментарите са забранени.