Новини

          

• специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
• специалност „Предучилищна педагогика с чужд език“ и „Начална училищна педагогика с чужд език“
• специалност „Физическо възпитание и спорт“
• специалност „Специална педагогика“
• специалност „Педагогика и образователен мениджмънт“
• специалност „Социална педагогика“

График за провеждане на държавните изпити през  февруарската  държавна сесия на 2017 година

Курс по Ски 2017

Приети студенти в магистърски програми към Факултет по педагогика

Покана за 3-ти декември – зала Скаптопара

40-годишен юбилей на Факултета по педагогика

Съвместна инициатива на Факултета по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Сдружението на началните учители в област Благоевград – доказателство за силата на партньорството в сферата на образованието

В рамките на проект „Усъвършенстване на подготовката, квалификацията и системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти в съвременната образователна система“ през месеците юни и юли 2016

На 12.05.2016 г. се проведе ежегодната научна сесия за студенти и докторанти на Факултета по педагогика.

Учебната дисциплина “Методика на обучението по туризъм, ориентиране, лагерно дело“

Покана за участие в национална конференция на тема: „Европейската идея – между евроскептицизма и надеждата“

Спортен празник „По-високо, По-бързо, По-силно!”

На 25.03.2016 г. от 12:00 до 17:00 часа пред входа на университета се проведе акция по събиране на дрехи, играчки и стоки за бита „Ти имаш, някой не“ на сдружение „Дари любов“ и клуб „Студенти педагози –  доброволни сътрудници“. Благодарим за съпричастността! 

Медии: http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100672798/032016g-1300-1600ch-dnes-s-agnes-manova и http://news.bnt.bg/bg/a/aktsiya-v-blagoevgrad-ti-imash-nyakoy-ne

Специалност “Специална педагогика” – 3 курс ПУ “Св. Паисий Хилендарски” гр. Благоевград Ви канят най-учтиво на 25 март 2016 г. (петък) от 10:30 ч. във физкултурния салон на училището на Пролетно тържество! Очакваме Ви!

Кръгла маса „Европейската идея – между евроскептицизма и надеждата”

Празник под надслов „Между традиция и съвременност“

Държавната агенция за закрила на детето с изложба в ЮЗУ „Неофит Рилски“

 Конспекти за държавни изпити ОКС – магистри

 Конспекти за държавни изпити ОКС – бакалаври

 

 

 

 

Коментарите са забранени.