Новини

          

Факултет по педагогика  организира

 Студентска научна конференция „Ромска история и култура“, която ще се проведе на 26-27 април 2017 г. в зала 342Б, Учебен корпус 1.

Конференцията е организирана в рамките на проект „Изграждане на дигитален ромски архив за Югозападна България – демократична публичност чрез правото на история“, осъществен с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студенстски иновации на Институт „Отворено общество“ – София и Фондация Микрофонд – София.

Лаборатория за наука – 2017

Учебен курс по “Туризъм ориентиране лагерно дело“

• специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“

• специалност „Предучилищна педагогика с чужд език“ и „Начална училищна педагогика с чужд език“
• специалност „Физическо възпитание и спорт“
• специалност „Специална педагогика“
• специалност „Педагогика и образователен мениджмънт“
• специалност „Социална педагогика“

График за провеждане на държавните изпити през  февруарската  държавна сесия на 2017 година

Курс по Ски 2017

Приети студенти в магистърски програми към Факултет по педагогика

 Конспекти за държавни изпити ОКС – магистри

 Конспекти за държавни изпити ОКС – бакалаври

 

 

 

 

Коментарите са забранени.