Държавни изпити

КАТЕДРА „ПЕДАГОГИКА“

I. Държавни изпити

28 септември 2017 г. – 9.00 ч. – бакалаври и магистри

1. Държавен теоретичен изпит за специалности ПЕДАГОГИКА, ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (бакалаври) и магистри: „Социална превенция и консултиране”, „Социална превенция”, „Консултиране и експертни практики”.

2. Държавен теоретичен изпит за специалност СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври) и магистри  «Социална педагогика», «Социалнопедагогическа помощ за рискови групи».

3. Държавен теоретичен изпит за специалност СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври) и магистри „Специална педагогика”, „Ресурсен учител”.

4. Държавен изпит за магистри ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ.

5. Държавен изпит за магистри ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО В НУВ.

 II. Защита на дипломни работи

28 септември 2017 г. – 9.00 ч.

1. ПЕДАГОГИКА, ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (бакалаври) и магистри: СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНСУЛТИРАНЕ, СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ, КОНСУЛТИРАНЕ И ЕКСПЕРТНИ ПРАКТИКИ.

2. СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври) и магистри: СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, СОЦИАЛНОПЕДАГОГИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА РИСКОВИ ГРУПИ, ПЕДАГОГИКА ЗА НАДАРЕНИ ДЕЦА.

29 септември 2017 г. – 9.00 ч. 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (магистри).

2. СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (бакалаври и магистри), и РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ (магистри).

3. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО В НУВ  (магистри).

III. Държавен практико-приложен изпит

Държавният практико-приложен изпит за специалностите „Социална педагогика“ и „Педагогика и образователен мениджмънт“ (бакалаври) ще се проведе на 20 септември 2017 г. от 9.30 ч. в зала 1413. Молби се приемат до 15 септември 2017 г. в к. 1418.

 

КАТЕДРА „ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ“ 

I. Държавен теоретичен изпит – 27 септември 2017 г. – 9.00 ч.

II. Защита на дипломни работи – 27 септември 2017 г. – 9.30 ч.

III. Държавният практико-приложен изпит за специалности „Физическо възпитание и спорт“ и „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ – ще се проведе на 02 и 03 октомври 2017 г. Молби се приемат до 27 септември 2017 г. в к. 1418.

Коментарите са забранени.