Държавни изпити

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

Провеждане държавни изпити и защити на дипломни работи към Факултета по педагогика, както следва:

КАТЕДРА „ПЕДАГОГИКА“

I. ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ

03 юли 2017 г. – 9.00 ч. – бакалаври и магистри

1. Държавен теоретичен изпит за специалности Педагогика, Педагогика и образователен мениджмънт (бакалаври) и магистри: Социална превенция и консултиране, Социална превенция, Консултиране и експертни практики.

2. Държавен теоретичен изпит за специалност Социална педагогика(бакалаври) и магистри Социална педагогика, Социалнопедагогическа помощ за рискови групи.

3. Държавен теоретичен изпит за специалност Специална педагогика (бакалаври) и магистри Специална педагогика, Ресурсен учител.

4. Държавен изпит за магистри Образователен мениджмънт.

5. Държавен изпит за магистри Информационни технологии при обучението в НУВ.

II. ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

03 юли 2017 г. – 9.30 ч.

1. Педагогика, Педагогика и образователен мениджмънт (бакалаври) и магистри: Социална превенция и консултиране, Социална превенция, Консултиране и експертни практики.

2. Социална педагогика (бакалаври) и магистри: Социална педагогика, Социалнопедагогическа помощ за рискови групи, педагогика за надарени деца.

04 юли 2017 г. – 9.00 ч.

1. Образователен мениджмънт (магистри).

2. Специална педагогика (бакалаври и магистри), и Ресурсен учител (магистри).

3. Информационни технологии при обучението в НУВ (магистри).

КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”

I. ОКС – БАКАЛАВЪР

1) Специалност Предучилищна педагогика и чужд език (редовно обучение):

Теоретичен изпит– 28 юни и 18 септември 2017 г. от 9.00 часа

Защита на дипломни работи –04 юли и 27 септември 2017 г. от 9.00 часа

2) Специалност Начална училищна педагогика и чужд език(редовно обучение):

Теоретичен изпит– 28 юни и 18 септември 2017 г. от 9.00 часа

Защита на дипломни работи –04 юли и 27 септември 2017 г. от 9.00 часа

3) Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика (редовно обучение):

Теоретичен изпит– 28 юни и 18 септември 2017 г. от 9.00 часа

Защита на дипломни работи –04 юли и 27 септември 2017 г. от 9.00 часа

4) Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика (задочно обучение):

Теоретичен изпит – 30 юни и 20 септември 2017 г. от 9.00 часа

Защита на дипломни работи – 06 юлии 29 септември 2017 г. от 9.00 часа

5) Държавен изпит по английски език за специалностите:

5.1.Предучилищна педагогика и чужд език и Начална училищна педагогика и чужд език03 юли и 25 септември 2017 г. от 9.00 часа.

II.ОКС – МАГИСТЪР:

1) Магистърска програма Предучилищна и начална училищна педагогика:

Теоретичен изпит – 29 юни и 19 септември 2017 г. от 9.00 часа

Защита на дипломни работи – 05 юли и 28 септември 2017 г. от 9.00 часа

2) Магистърска програма Предучилищна педагогика:

Теоретичен изпит – 29 юни и 19 септември 2017 г. от 9.00 часа

Защита на дипломни работи – 05 юли и 28 септември 2017 г. от 9.00 часа

3) Магистърска програма Начална училищна педагогика:

Теоретичен изпит – 29 юни и 19 септември 2017 г. от 9.00 часа

Защита на дипломни работи – 05 юли и 28 септември 2017 г. от 9.00 часа

4)Магистърски програми:

4.1. Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение и Интеркултурно образование:

Теоретичен изпит – 30 юни и 20 септември 2017 г. от 9.00 часа

Защита на дипломни работи – 06 юли и 29 септември 2017 г. от 9.00 часа

КАТЕДРА „ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ“

I.   Държавен теоретичен изпит – 26 юни 2017 г. – 9.00 ч.

II. Защита на дипломни работи – 26 юни 2017 г. – 9.30 ч.

 ОКС БАКАЛАВЪР:

КАТЕДРА „ПЕДАГОГИКА“:
Държавният практико-приложен изпит за студентите от специалност „Социална педагогика“, IV курс, редовна форма на обучение ще се проведе на 22 май 2017 г. от 9.00 часа в зала 1413 на УК 1.

Държавният практико-приложен изпит за студентите от специалност „Педагогика и образователен мениджмънт“, IV курс, редовна форма на обучение ще се проведе на 29 май 2017 г. от 9.00 ч. в зала 1413 на УК 1.

КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“:
Специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“ (редовно обучение):
Теоретичен изпит -
28 юни
18 септември 2017 г. от 9.00 часа
Защита на дипломни работи –
04 юли и
27 септември 2017 г. от 9.00 часа

Специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“ (редовно обучение):
Теоретичен изпит-
28 юни
18 септември 2017 г. от 9.00 часа
Защита на дипломни работи
04 юли и
27 септември 2017 г. от 9.00 часа

Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ (редовно обучение):
Теоретичен изпит-
28 юни
18 септември 2017 г. от 9.00 часа
Защита на дипломни работи –
04 юли и
27 септември 2017 г. от 9.00 часа

Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ (задочно обучение):
Теоретичен изпит-
30 юни
20 септември 2017 г. от 9.00 часа
Защита на дипломни работи – 06 юли 29 септември
Държавен изпит по английски език
За специалностите „Предучилищна педагогика и чужд език“ и „Начална училищна педагогика и чужд език“ – 03 юли и 25 септември 2017 г. от 9.00 часа

Специалност „Физическо възпитание и спорт“:
Държавен теоретически изпит – 26 юни 2017 г. от 9,00 часа
Защита на дипломни работи   – 26 юни 2017 г. от 9,30 часа

ОКС МАГИСТЪР:
Магистърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“:
Теоретичен изпит-
29 юни и 19 септември 2017 г. от 9.00 часа
Защита на дипломни работи –
05 юли и 28 септември 2017 г. от 9.00 часа

Магистърска програма „Предучилищна педагогика“:
Теоретичен изпит-
29 юни и 19 септември 2017 г. от 9.00 часа
Защита на дипломни работи –
05 юли и 28 септември 2017 г. от 9.00 часа

Магистърска програма „Начална училищна педагогика“:
Теоретичен изпит-
29 юни и 19 септември 2017 г. от 9.00 часа
Защита на дипломни работи –
05 юли и 28 септември 2017 г. от 9.00 часа

Магистърски програми „Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение“ и „Интеркултурно образование“:
Теоретичен изпит-
30 юни и 20 септември 2017 г. от 9.00 часа
Защита на дипломни работи –
06 юли и 29 септември 2017 г. от 9.00 часа

Коментарите са забранени.