Държавни изпити

Катедра „Педагогика

График за държавните изпити, февруари 2018 година 

Държавен изпит

Специалности

22 февруари 2018 г.

писмен

Социална педагогика

Специална педагогика

Педагогика и образователен мениджмънт

МП ИТ при обучението в НУП

Педагогика за надарени деца

Образователен мениджмънт

Специална педагогика

Социална превенция и консултиране

Педагогика

9,00-13,00 часа

Защита на дипломни работи

Педагогика,

Педагогика и образователен мениджмънт

МП Социална превенция и консултиране

МП Педагогика за надарени деца

Социална педагогика – бакалаври

22 февруари 2018 г.

9,30 часа

Образователен мениджмънт

Специална педагогика

ИТ при обучението в начална училищна възраст

23 февруари 2018 г.

9,00 часа

Държавен практически изпит

Социална педагогика

Педагогика и образователен мениджмънт

Педагогика

16 февруари 2018 г.

9,30 часа

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити

За всички специалности

9 февруари 2018 г.

Срок за депозиране на дипломните работи

За всички специалности

9 февруари 2018 г.

Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика”

ОКС- бакалавър

1.      Специалност Предучилищна педагогика и чужд език (редовно обучение)

Теоретичен изпит – 07 февруари 2018 г.  от  9.00 часа

Защита на дипломни работи – 14 февруари 2018 г.  от 9.00 часа

2.      Специалност Начална училищна педагогика и чужд език (редовно обучение)

Теоретичен изпит – 07 февруари 2018 г.  от  9.00 часа

Защита на дипломни работи – 14 февруари 2018 г.  от 9.00 часа

3.      Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика (редовно обучение)

Теоретичен изпит – 07 февруари 2018 г.  от  9.00 часа

Защита на дипломни работи – 14 февруари 2018 г.  от 9.00 часа

 4. Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика (задочно обучение)

Теоретичен изпит - 09 февруари 2018 г.  от  9.00 часа

Защита на дипломни работи – 16 февруари 2018 г.  от 9.00 часа

5. Държавен изпит по английски език

За специалностите

Предучилищна педагогика и чужд език и Начална училищна педагогика и чужд език

05 февруари 2018 г. от 9.00 часа

ОКС магистър

1.      Магистърска програма Предучилищна и начална училищна педагогика

Теоретичен изпит – 08 февруари 2018 г.  от  9.00 часа

Защита на дипломни работи – 15 февруари 2018 г.  от 9.00 часа

2. Магистърска програма Предучилищна педагогика

Теоретичен изпит – 08 февруари 2018 г.  от  9.00 часа

Защита на дипломни работи – 15 февруари 2018 г.  от 9.00 часа

3. Магистърска програма Начална училищна  педагогика

Теоретичен изпит – 08 февруари 2018 г.  от  9.00 часа

Защита на дипломни работи – 15 февруари 2018 г.  от 9.00 часа

4. Магистърски програми

 Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение

и Интеркултурно образование

Теоретичен изпит – 09 февруари 2018 г.  от  9.00 часа

Защита на дипломни работи – 16 февруари 2018 г.  от 9.00 часа

Техническа комисия: Габриела Стойкова, Цветомира Иванова, Валентина Чилева, Мария Младенова, Ива Стаменова, Маргарита Мезерлиева, Мария Цекова, Радослава Топалска, Янка Василева, Гергана Божурска, Мария Георгиева, Илия Ласин, Полина Таскова

Катедра „Теория и методика на физическото възпитание“

Специалност „Физическо възпитание и спорт“

  • Дати за държавните изпити през м. февруари 2018 г.:

Теоретичен държавен изпит – 16 февруари 2018 г., 9.00 ч. – зала 1542

Защита на дипломни работи – 16 февруари 2018 г., 9.30 ч. – зала 1543

Подаване на заявления за държавните изпити – до 11 февруари 2018 г.

  • Държавна преддипломна педагогическа практика:

Подаване на заявления – от 06.02. до 09.02.2018 г. – кабинет 1418

Инструктаж – на 13.02.2018 г. от 12.00 ч. в зала 1543

Започване на държавната преддипломна педагогическа практика – от 13.02.2018 г. до 23.05.2018 г.

Заверка на държавната преддипломна педагогическа практика – от 15.05. до 23.05.2018 г. в кабинет 1511 – доц. Валери Цветков.

Държавни практически изпити – от 04.06. до 13.06.2018 г.

Коментарите са забранени.