Декан

доц. д-р Траян Попкочев

УК 1, кабинет № 415

Телефон: +359-73-588 524 – секретар на факултета

Tel: 073/588 524

Приемно време:  вторник – 10:15 ч. – 12:15 ч.

сряда – 10:15 ч. – 12:15 ч.

e-mail: popkochev@swu.bg

Коментарите са забранени.