Заместник-декани

ЗАМЕСТНИК-ДЕКАН

Докторантско обучение, научно-изследователска дейност, проектна дейност, качество и акредитация.

доц. д-р Валери Цветков

УК 1, кабинет № 416

Телефон: +359-73-588 524 – секретар на факултета

Приемно време:  понеделник: 09.00 – 11.00 ч. – кабинети 1416/1511

сряда: 10.00 – 12.30 ч. – кабинети 1416/1511

е-mail: valeric@swu.bg

 ЗАМЕСТНИК-ДЕКАН

Образователни дейности /бакалавърски и магистърски програми/, практическо обучение и работа с потребителите.

доц. д-р Красимира Марулевска

УК 1, кабинет № 416

Телефон: +359-73-588 524 – секретар на факултета

Приемно време:  вторник: 10.30 – 12.15 ч. – кабинет 1416

сряда: 10.30 – 12.15 ч. – кабинет 1416

e-mail: krasimira_marulevska@swu.bg

Коментарите са забранени.