Общо събрание

 

Председател: проф. д.п.н. Елка Янакиева

Заместник-председател: доц. д-р Даниела Томова

Коментарите са забранени.