Факултетен съвет

Членове на Факултетния съвет на Факултета по педагогика:

I.    ХАБИЛИТИРАНИ ЛИЦА

1.     Проф. д.н. Кирил Захариев Костов

2.     Проф. д.н. Елка Кирилова Янакиева

3.     Проф. д.н. Добринка Лукова Тодорина

4.     Проф. д.н. Ваня Спасова Георгиева

5.     Проф. д-р Невена Славева Филипова

6.     Доц. д-р Веска Кирилова Гювийска

7.       Доц. д-р Анастасия Николаева Пашова

8.       Доц. д-р Веска Христова Вардарева

9.       Доц. д-р Емилия Димитрова Божкова

10.  Доц. д-р Пелагия Михайлова Терзийска

11.  Доц. д-р Траян Александров Попкочев

12.  Доц. д-р Янка Димитрова Стоименова

13.  Доц. д-р Валери Николов Цветков

14.  Доц. д-р Николай Сашков Цанков

15.  Доц. д-р Даниела Иванова Томова

16.  Доц. д-р Красимира Теофилова Марулевска

17.  Доц. д-р Мая Сотирова Сотирова

18.  Доц. д-р Гергана Христова Дянкова

19.  Доц. д-р Марияна Асенова Балабанова

II.     НЕХАБИЛИТИРАНИ ЛИЦА

20.  Гл. ас. д-р Юлиана Йорданова Ковачка

21.  Гл. ас. д-р Невяна Докова Докова

22.  Гл. ас. д-р Блага Георгиева Джорова

III. ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ

23.  Янко Димитров Руменов

24.  Ивета Димитрова Мицова

25.  Студент Борислав Гюрeв

 

Коментарите са забранени.