Секретар на ФП

Зорка Шатева

УК 1, кабинет № 415
Работно време: 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 17:00 ч.
Телефон: +359-73-588 524
e-mail:  fped@swu.bg

Коментарите са забранени.