Учебен отдел

 

Розалина Янинска - инспектор студенти, ОКС „бакалавър“ – професионално направление „Педагогика“ и специалностите „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ (редовно и задочно), „Педагогика на обучение по техника и технологии“

УК 1, кабинет № 424

Приемно време за студенти: 10:00 ч. – 12:00 ч. и  13:00 ч. – 14:00 ч.

Телефон: 0885 823 223

е-mail: rosalina@swu.bg

Михаела Войнова – инспектор студенти, ОКС „бакалавър“ – специалности „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Педагогика“, ОКС „магистър“ за всички магистърски програми към Факултета, Следдипломна квалификация.

УК 1, кабинет № 513

Приемно време за студенти: 10:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 14:00 ч.

Телефон: 0885 113 446

е-mail: mihaelavoynova@swu.bg

 

Коментарите са забранени.