Предучилищна и начална училищна педагогика

Ръководител: доц. д-р Янка Стоименова

УК 1, кабинет № 417
Приемно време: сряда – 10:00 ч. – 12:00 ч.
e-mail: yanka_st@swu.bg

Технически секретар: Славка Къркова

УК 1, кабинет № 307
Работно време:

  • понеделник – 08:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 17:00 ч.
  • сряда – 08:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 17:00 ч.
  • петък – 08:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 17:00 ч.

Телефон: +359-73-588 535
e-mail: pp-ka@swu.bg

Академичен състав на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика”:

 Проф.д-р Маргарита Колева

Доц. д-р Янка Стоименова

Проф. д.п.н. Йордан Колев

Проф. д.п.н. Елка Янакиева

Доц. д-р Анастасия Пашова

Доц. д-р Ангелина Манова

Доц. д-р Веска Вардарева

Доц. д-р Гергана Дянкова

Доц. д-р Левчо Георгиев

Доц. д-р Мариана Балабанова

Доц. д-р Нино Михайлов

Доц. д-р Красимира Марулевска

Гл. ас. д-р Славейка Златева

Гл. ас. Ваня Стоименова

Гл. ас. Красимира Стоянова

Гл. ас. д-р Ангел Ангелов

Гл.ас. д-р Блага Джорова

Ас. Валентина Чилева

Ас. Пламен Иванов

Ас. Цветомира Иванова

Приемно време на преподавателите от катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“

Коментарите са забранени.