Теория и методика на физическото възпитание

Ръководител: доц. д-р Валери Цветков

УК 1, кабинет № 511
Приемно време: понеделник- 10:30 ч. – 12:30 ч.

Технически секретар: Евгения Граматикова

УК 1, кабинет № 418
Работно време: 08:00 ч. – 12:00 ч. и 13:00 ч. – 17:00 ч.
моб. телефон: +359-882-818 525
e-mail: kat_pedagogika@swu.bg

Фейсбук страница

Академичен състав на катедра „Теория и методика на физическото възпитание”:

Проф. д.п.н. Кирил Костов

Проф. д.п.н. Магдалена Глушкова

Доц. д-р Валери Цветков

Доц. д-р Даниела Томова

Гл. ас. д-р Невяна Докова

Ас. д-р Стефан Кинов

Ас. д-р Илия Канелов 

Приемно време на преподавателите от катедра „Теория и методика на физическото възпитание“

Коментарите са забранени.