Вътрешно финансирани проекти

Вътрешно финансирани проекти 2013г. – 2014 г.
(Наредба 9)

1. „Мотивационна динамика и интерес на студентите от Факултета по педагогика в условия на смесено (традиционно и електронно) обучение по договор SRP- B13/13 с ръководител доц. д-р Сашко Плачков (Катедра „Технологично обучение и професионално образование“).

  2. „Диагностициране на спортно-техническите умения, знания и спортни интереси на студентите от ЮЗУ „Неофит Рилски по договор SRP- B14/13 с ръководител доц. д-р Евгени Кавдански (Катедра „Теория и методика на физическото възпитание).

Коментарите са забранени.