Магистърски програми

        Графици за консултации на  магистърска програма „Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“ – редовно и задочно обучение
        ► Срок на обучение 2 семестъра
        ► Срок на обучение 4 семестъра

Магистърски програми

 

 

 

Коментарите са забранени.