Masters programmes

Проект „Педагогически ресурси и иновации в обучението – регионални изисквания и перспективни европейски тенденции“

Схема: BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”;

Договор: BG051PO001-3.1.07-0065

EDUCATIONAL MANAGEMENT-2 sem

EDUCATIONAL MANAGEMENT-4 sem

INFORMATION TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATION

INTERCULTURAL EDUCATION-2 sem

PEDAGOGICAL INTERACTION WITH CHILDREN WITH BEHAVIOR PROBLEMS-2 sem

PEDAGOGY OF GIFTED CHILDREN-2 sem

PEDAGOGY TALANTED CHILDREN-4 sem

PRE-SCHOOL AND PRIMARY SCHOOL PEDAGOGY

PRE-SCHOOL PEDAGOGY

PRIMARY SCHOOL PEDAGOGY

SOCIAL PREVENTION AND COUNSELING-2 sem

SOCIAL PREVENTION AND COUNSELING-4 sem

SPECIAL PEDAGOGY-2 sem

Masters programmes

Коментарите са забранени.